Vopna­fjarð­ar­höfn


Opið í dag til 18:30
Lestargjald
Öll skip og bátar
pr. brt
16,10 kr.
Bryggjugjöld
Bátar að 10 brúttótonnum
pr. mánuð
8.166 kr.
Bátar 10–30 brúttótonn
pr. mánuð
15.227 kr.
Bátar yfir 30 brúttótonnum
pr. mánuð
21.141 kr.
Vörugjöld
1. flokkur
pr. tonn
333 kr.
2. flokkur
pr. tonn
634 kr.
3. flokkur
pr. tonn
685 kr.
4. flokkur
verðmæti
1,40%
Hafnsögugjöld
Fast gjald
pr. ferð
5.960 kr.
Yfirvinna
pr. ferð
9.852 kr.
Hafnsögugjald, lágmark
pr. ferð
38.728 kr.
Flutningur á hafnsögumanni
pr. ferð
45.539 kr.
Stærðargjald
pr. brt
8,20 kr.
Aukamaður á lóðsbát
pr. ferð
5.960 kr.
Aukamaður á lóðsbát, yfirvinna
pr. ferð
9.852 kr.
Vatnsgjöld
Vatn til skipa
pr. m3
326 kr.
Lámarksgjald 
m/v 10m3
3.270 kr.
Tengigjald vatns
1.724 kr.
Tímagjald utan dagvinnutíma 
per. klst
9.852 kr.
Vigtargjöld
Almenn vigtun
pr. tonn
201 kr.
Lámarksgjald
pr. vigtun
908 kr.
Vigtun flutningabíla
1.825 kr.
Skráningargjald
pr. tonn
1.825 kr.
Gjald vegna vigtunar í dagvinnu
4.121 kr.
Útkall vegna vigtunar
4 klst. í yfirvinnu
26.242 kr.
Leiga á gámasvæði
Malarsvæði
pr. ár
19.490 kr.
Malbikað svæði
pr. ár
25.325 kr.
Skammtímageymslu báta, veiðarfæra, vagna, bíla og búnaðar
pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna)
4.536 kr.
Sorpgjald
Fiskiskip að 200 brúttótonnum
pr. mánuð
1.700 kr.
Fiskiskip yfir 200 brúttotonnum
pr. mánuð
17.200 kr.
Kaupskip, samkvæmt samningi
pr. m3
5.700 kr.
Festargjald
Festargjald
pr. afgreiðsla
12.315 kr.
Aukamaður
pr. afgreiðsla
12.315 kr.
Festargjald, yfirvinna 
pr. afgreiðsla
20.088 kr.
Geymslugjald
Veiðarfæri á hafnarköntum
pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna)
4.536 kr.
Aðstaða við upptöku báta
pr. skipti
7.267 kr.
skammtímageymslu gáma, veiðarfæra, bíla og búnaðar á hafnarsvæði.
pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna)
4.536 kr.
Umhverfisgjald
Umhverfisgjald samkvæmt þjónustubeiðni
pr. beiðni
1.000 kr.
Rafmagn
Mælaleiga
pr. ár
4.926 kr.
Tengigjald utan dagvinnutíma
6.559 kr.
Tryggingargjald v. mælaleigu
38.872 kr.
Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða
Öryggisgjald
pr. skipakoma
42.765 kr.
Öryggisgæsla, dagvinna
5.960 kr.
Öryggisgæsla, næturvinna
9.852 kr.
Úrgangs- og förgunargjald
Sjá 15. grein heildargjaldskrár