Vopna­fjarð­ar­höfn


Opið í dag til 18:30
Lestargjald
Öll skip og bátar
pr. brt
18,60 kr.
Bryggjugjöld
Bátar að 10 brúttótonnum
pr. mánuð
9.425 kr.
Bátar 10–30 brúttótonn
pr. mánuð
17.574 kr.
Bátar yfir 30 brúttótonnum
pr. mánuð
24.400 kr.
Vörugjöld
1. flokkur
pr. tonn
380 kr.
2. flokkur
pr. tonn
697 kr.
3. flokkur
pr. tonn
781 kr.
4. flokkur
verðmæti
1,40%
Hafnsögugjöld
Fast gjald
pr. ferð
6.880 kr.
Yfirvinna
pr. ferð
11.374 kr.
Hafnsögugjald, lágmark
pr. ferð
45.853 kr.
Flutningur á hafnsögumanni
pr. ferð
52.560 kr.
Stærðargjald
pr. brt
9,50 kr.
Aukamaður á lóðsbát
pr. ferð
6.880 kr.
Aukamaður á lóðsbát, yfirvinna
pr. ferð
11.374 kr.
Vatnsgjöld
Vatn til skipa
pr. m3
377 kr.
Lámarksgjald 
m/v 10m3
3.774 kr.
Tengigjald vatns
1.990 kr.
Tímagjald utan dagvinnutíma 
per. klst
11.205 kr.
Vigtargjöld
Almenn vigtun
pr. tonn
232 kr.
Lámarksgjald
pr. vigtun
1.050 kr.
Vigtun flutningabíla
2.080 kr.
Skráningargjald
pr. tonn
118 kr.
Gjald vegna vigtunar í dagvinnu
4.755 kr.
Útkall vegna vigtunar
4 klst. í yfirvinnu
30.290 kr.
Leiga á gámasvæði
Malarsvæði
pr. ár
22.155 kr.
Malbikað svæði
pr. ár
29.230 kr.
Skammtímageymslu báta, veiðarfæra, vagna, bíla og búnaðar
pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna)
5.160 kr.
Sorpgjald
Fiskiskip að 200 brúttótonnum
pr. mánuð
1.965 kr.
Fiskiskip yfir 200 brúttotonnum
pr. mánuð
19.555 kr.
Kaupskip, samkvæmt samningi
pr. m3
6.580 kr.
Festargjald
Festargjald
pr. afgreiðsla
14.215 kr.
Aukamaður
pr. afgreiðsla
14.215 kr.
Festargjald, yfirvinna 
pr. afgreiðsla
23.185 kr.
Geymslugjald
Veiðarfæri á hafnarköntum
pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna)
5.235 kr.
Aðstaða við upptöku báta
pr. skipti
8.390 kr.
skammtímageymslu gáma, veiðarfæra, bíla og búnaðar á hafnarsvæði.
pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna)
5.235 kr.
Umhverfisgjald
Umhverfisgjald samkvæmt þjónustubeiðni
pr. beiðni
1.155 kr.
Rafmagn
Mælaleiga
pr. ár
5.685 kr.
Tengigjald utan dagvinnutíma
7.570 kr.
Tryggingargjald v. mælaleigu
44.865 kr.
Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða
Öryggisgjald
pr. skipakoma
49.360 kr.
Öryggisgæsla, dagvinna
6.880 kr.
Öryggisgæsla, næturvinna
11.375 kr.
Úrgangs- og förgunargjald
Sjá 15. grein heildargjaldskrár