Vopna­fjarð­ar­höfn


Opið í dag til 18:30
Lestargjald
Öll skip og bátar
pr. brt
16,70 kr.
Bryggjugjöld
Bátar að 10 brúttótonnum
pr. mánuð
8.790 kr.
Bátar 10–30 brúttótonn
pr. mánuð
16.390 kr.
Bátar yfir 30 brúttótonnum
pr. mánuð
22.756 kr.
Vörugjöld
1. flokkur
pr. tonn
360 kr.
2. flokkur
pr. tonn
660 kr.
3. flokkur
pr. tonn
740 kr.
4. flokkur
verðmæti
1,40%
Hafnsögugjöld
Fast gjald
pr. ferð
6.415 kr.
Yfirvinna
pr. ferð
10.608 kr.
Hafnsögugjald, lágmark
pr. ferð
42.763 kr.
Flutningur á hafnsögumanni
pr. ferð
49.018 kr.
Stærðargjald
pr. brt
8,80 kr.
Aukamaður á lóðsbát
pr. ferð
6.416 kr.
Aukamaður á lóðsbát, yfirvinna
pr. ferð
10.608 kr.
Vatnsgjöld
Vatn til skipa
pr. m3
351 kr.
Lámarksgjald 
m/v 10m3
3.520 kr.
Tengigjald vatns
1.855 kr.
Tímagjald utan dagvinnutíma 
per. klst
10.610 kr.
Vigtargjöld
Almenn vigtun
pr. tonn
216 kr.
Lámarksgjald
pr. vigtun
977 kr.
Vigtun flutningabíla
1.970 kr.
Skráningargjald
pr. tonn
110 kr.
Gjald vegna vigtunar í dagvinnu
4.436 kr.
Útkall vegna vigtunar
4 klst. í yfirvinnu
28.247 kr.
Leiga á gámasvæði
Malarsvæði
pr. ár
20.980 kr.
Malbikað svæði
pr. ár
27.260 kr.
Skammtímageymslu báta, veiðarfæra, vagna, bíla og búnaðar
pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna)
4.885 kr.
Sorpgjald
Fiskiskip að 200 brúttótonnum
pr. mánuð
1.830 kr.
Fiskiskip yfir 200 brúttotonnum
pr. mánuð
18.515 kr.
Kaupskip, samkvæmt samningi
pr. m3
6.135 kr.
Festargjald
Festargjald
pr. afgreiðsla
13.256 kr.
Aukamaður
pr. afgreiðsla
13.256 kr.
Festargjald, yfirvinna 
pr. afgreiðsla
21.623 kr.
Geymslugjald
Veiðarfæri á hafnarköntum
pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna)
4.882 kr.
Aðstaða við upptöku báta
pr. skipti
7.822 kr.
skammtímageymslu gáma, veiðarfæra, bíla og búnaðar á hafnarsvæði.
pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna)
4.882 kr.
Umhverfisgjald
Umhverfisgjald samkvæmt þjónustubeiðni
pr. beiðni
1.076 kr.
Rafmagn
Mælaleiga
pr. ár
5.302 kr.
Tengigjald utan dagvinnutíma
7.061 kr.
Tryggingargjald v. mælaleigu
41.842 kr.
Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða
Öryggisgjald
pr. skipakoma
46.032 kr.
Öryggisgæsla, dagvinna
6.416 kr.
Öryggisgæsla, næturvinna
10.608 kr.
Úrgangs- og förgunargjald
Sjá 15. grein heildargjaldskrár