Vopna­fjarð­ar­höfn


Opnar sunnudag kl. 17:00
Lestargjald
Öll skip og bátar
pr. brt
16,70 kr.
Bryggjugjöld
Bátar að 10 brúttótonnum
pr. mánuð
8.452 kr.
Bátar 10–30 brúttótonn
pr. mánuð
15.760 kr.
Bátar yfir 30 brúttótonnum
pr. mánuð
21.881 kr.
Vörugjöld
1. flokkur
pr. tonn
345 kr.
2. flokkur
pr. tonn
656 kr.
3. flokkur
pr. tonn
709 kr.
4. flokkur
verðmæti
1,40%
Hafnsögugjöld
Fast gjald
pr. ferð
6.169 kr.
Yfirvinna
pr. ferð
10.200 kr.
Hafnsögugjald, lágmark
pr. ferð
41.118 kr.
Flutningur á hafnsögumanni
pr. ferð
47.133 kr.
Stærðargjald
pr. brt
8,50 kr.
Aukamaður á lóðsbát
pr. ferð
6.170 kr.
Aukamaður á lóðsbát, yfirvinna
pr. ferð
10.200 kr.
Vatnsgjöld
Vatn til skipa
pr. m3
338 kr.
Lámarksgjald 
m/v 10m3
3.384 kr.
Tengigjald vatns
1.784 kr.
Tímagjald utan dagvinnutíma 
per. klst
10.200 kr.
Vigtargjöld
Almenn vigtun
pr. tonn
208 kr.
Lámarksgjald
pr. vigtun
940 kr.
Vigtun flutningabíla
1.890 kr.
Skráningargjald
pr. tonn
106 kr.
Gjald vegna vigtunar í dagvinnu
4.266 kr.
Útkall vegna vigtunar
4 klst. í yfirvinnu
27.160 kr.
Leiga á gámasvæði
Malarsvæði
pr. ár
20.172 kr.
Malbikað svæði
pr. ár
26.211 kr.
Skammtímageymslu báta, veiðarfæra, vagna, bíla og búnaðar
pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna)
4.695 kr.
Sorpgjald
Fiskiskip að 200 brúttótonnum
pr. mánuð
1.760 kr.
Fiskiskip yfir 200 brúttotonnum
pr. mánuð
17.800 kr.
Kaupskip, samkvæmt samningi
pr. m3
5.900 kr.
Festargjald
Festargjald
pr. afgreiðsla
12.746 kr.
Aukamaður
pr. afgreiðsla
12.746 kr.
Festargjald, yfirvinna 
pr. afgreiðsla
20.791 kr.
Geymslugjald
Veiðarfæri á hafnarköntum
pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna)
4.695 kr.
Aðstaða við upptöku báta
pr. skipti
7.522 kr.
skammtímageymslu gáma, veiðarfæra, bíla og búnaðar á hafnarsvæði.
pr. sólarhring (frítt fyrstu vikuna)
4.695 kr.
Umhverfisgjald
Umhverfisgjald samkvæmt þjónustubeiðni
pr. beiðni
1.035 kr.
Rafmagn
Mælaleiga
pr. ár
5.098 kr.
Tengigjald utan dagvinnutíma
6.790 kr.
Tryggingargjald v. mælaleigu
40.233 kr.
Móttaka skipa sem falla undir ISPS-kóða
Öryggisgjald
pr. skipakoma
44.261 kr.
Öryggisgæsla, dagvinna
6.170 kr.
Öryggisgæsla, næturvinna
10.200 kr.
Úrgangs- og förgunargjald
Sjá 15. grein heildargjaldskrár