Gatna­gerðar- og bygg­ing­ar­leyf­is­gjöld

Gatna­gerð­ar­gjald, bygg­ing­ar­leyf­is­gjald, afgreiðslu- og þjón­ustu­gjöld, fram­kvæmda­leyf­is­gjöld og gjöld vegna vinnu eða breyt­inga á skipu­lags­áætl­unum

Gatnagerðargjald
Einbýlishús með eða án bílageymslu 
sjá 4. grein samþykktar
6,50%
Par-, rað- og keðjuhús, með eða án bílageymslu 
sjá 4. grein samþykktar
6,00%
Fjölbýlishús með eða án bílageymslu
sjá 4. grein samþykktar
4,00%
Verslunar-, skrifstofu- og þjónustuhúsnæði 
sjá 4. grein samþykktar
5,20%
Iðnaðar- og geymsluhúsnæði 
sjá 4. grein samþykktar
4,50%
Aðrar byggingar 
sjá 4. grein samþykktar
3,00%
Byggingarleyfisgjald
Íbúðarhúsnæði og aðrar byggingar á íbúðarlóðum í þéttbýli og í dreifbýli stærri en 15 m² 
50.500 kr.
Byggingar á athafnasvæðum og iðnaðarsvæðum og hafnarsvæðum
103.100 kr.
Byggingar á verslunarsvæðum og miðsvæðum
149.115 kr.
Byggingar á svæðum fyrir opinberar stofnanir 
149.115 kr. 
Byggingar á svæðum fyrir frístundahús
11.500 kr.
Byggingar á landbúnaðarsvæðum, aðrar en íbúðarhús og hús til gistireksturs
11.500 kr.
Byggingarleyfi vegna sólpalla, loftneta, girðinga, minni háttar breytingar á húsnæði o.þ.h.
11.500 kr.
Gjald vegna leyfisskylds niðurrifs mannvirkja
22.910 kr.
Endurnýjun byggingarleyfis (óbreytt endurnýjun)
22.910 kr.
Afgreiðslu- og þjónustugjöld
Móttaka og skráning erinda
8.200 kr.
Útgáfa stöðuleyfis 
21.625 kr.
Lóðarúthlutunargjald 
45.815 kr.
Fokheldisvottorð 
21.625 kr.
Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt
27.500 kr.
Lokavottorð og lokaúttekt 
34.600 kr.
Öryggisúttekt - hús að 250 fm
16.375 kr.
Öryggisúttekt - hús yfir 250 fm
34.800 kr.
Stöðuskoðun
8.200 kr. 
Eignaskiptayfirlýsingar
11.500 kr.
Vottorð vegna vínveitingaleyfa
27.500 kr.
Yfirferð aðaluppdrátta 
19.235 kr.
Yfirferð séruppdrátta
Auk þess greiðast 56 kr. fyrir hvern rúmmetra upp að 2.000 rúmmetrum
16.375 kr.
Áritun og frágangur
8.200 kr.
Ljósritun gagna
8.200 kr.
Svör við fyrirspurnum
8.200 kr.
Almenn umsýsla embættis
Bréf, reikningar o.þ.h.
16.375 kr.
Skráning og uppfletting í byggingargátt Mannvirkjastofnunar
8.200 kr. 
Staðfesting eignaskiptayfirlýsinga
8.200 kr. 
Skráning bygginga að 100 fm
8.200 kr. 
Skráning bygginga yfir 100 fm
16.375 kr.
Gerð stofnskjals vegna lóða 
11.500 kr.
Aukaúttekt byggingarfulltrúa 
9.300 kr.
Úttekt vegna útleigu húsnæðis 
27.800 kr.
Skannaðar teikningar og ljósritaðar teikningar. Stærri blöð en A4 
Á einnig við um teikningar sem eru sendar rafrænt 
900 kr.
Framkvæmdaleyfisgjöld
Afgreiðslugjald
7.900 kr.
Framkvæmdaleyfi – framkvæmdir skv. 1. og 2. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, viðmiðunargjald 
182.800 kr.
Framkvæmdaleyfi – aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald 
117.600 kr.
Eftirlit umfram eina ferð, sem er innifalin í framkvæmdaleyfisgjaldi
Tímagjald byggingarfulltrúa og/eða aðkeypt vinna, skv. reikningi
13.100 kr.
Gjöld vegna vinnu eða breytinga á skipulagsáætlunum
Afgreiðslugjald
12.975 kr.
Framkvæmdaleyfi skv. 13. gr. skipulagslaga
129.750 kr.
Framkvæmdaleyfi skv. 13. gr. sem falla undir flokk C í lögum um mat á umhverfisáhrifum
155.700 kr.
Framkvæmdaleyfi skv. 14. gr. skipulagslaga
194
Eftirlitsgjald vegna umfangsmikilla framkvæmdaleyfa skal innheimt samkvæmt samningi, sbr. 9. gr. þessarar samþykktar
-
Umsýslukostnaður vegna breytinga á aðalskipulagi skv. 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga
324.375 kr.
Umsýslukostnaður vegna óverulegra breytinga á aðalskipulagi skv. 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga
194.625 kr.
Gjald vegna vinnu skipulagsfulltrúa við gerð lýsingar skipulagsáætlunar og/eða yfirlestur og yfirferð á lýsingu sem og önnur umsýsla
194.625 kr.
Umsýslukostnaður vegna nýs deiliskipulags skv. 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga
389.250 kr.
Umsýslukostnaður vegna verulegra breytinga á deiliskipulagi skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga
324.375 kr.
Umsýslukostnaður vegna óverulegra breytinga á deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga
194.625 kr.
Umsýslukostnaður vegna grenndarkynningar skv. 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga
90.850 kr.
Umsýslukostnaður vegna málsmeðferðar skv. 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga
51.900 kr.
Innheimta skal útlagðan kostnað vegna auglýsinga skipulagsáætlana samkvæmt reikningi
-

Heild­ar­út­gáfu samþykktar: